06 12 30 84 57 info@inekerood.nl

Deskundig en persoonlijk betrokken
Een prettige mix

Lees meer

Breuken herstellen en

verbinden tot een nieuwe vorm
LEES MEER
NVRG erkenning

Opleider systeemtherapeut en systeemtherapeutisch werker

Supervisor en Leertherapeut

Opleidingen met of zonder erkenning NVRG

Ben je in opleiding tot systeemtherapeut en wil je lid worden van de Nederlandse Vereniging voor Relatie en Gezinstherapie. Bij mij kun je de verschillende onderdelen van dit opleidingstraject volgen. Ik ben opleider, supervisor en leertherapeut van de NVRG. Tevens ook leersupervisor in het opleidingstraject tot supervisor.
  • Basisopleiding
  • Specialisatie
  • Supervisie en leertherapie

Cursus voor hulpverleners:
  • Narratieve hulpverlening
  • Diagnostiek en behandeling depressie en suïcidaliteit bij adolescenten

Training en ondersteuning bij problemen in werksituaties

Ben je vastgelopen in je werksituatie. Zijn er problemen in de samenwerking in het team.


20 Jaar ervaring binnen verschillende managementfuncties in de GGZ hebben mij veel ervaring en inzicht gegeven in samenwerkingsprocessen binnen organisaties. Daar waar de communicatie tot verwarring leidt, verwachtingen niet duidelijk zijn, interactieprocessen ziekmakend zijn gaat het niet goed. Dat kan het moment zijn waarop je afstand moet nemen en jouw situatie onder de loep moet nemen.


Dit kan door een individueel coachingstraject of door een traject waar meerdere personen bij betrokken zijn.

Op diverse congressen wordt aandacht geschonken aan dit handboek dat Jan Meerdinkveldboom en Ad Kerkhof samen met mij hebben geschreven.

De inhoud van de lezingen en workshops is beschikbaar op de projectpagina.

Uitgelicht

Narratieve hulpverlening
Taal, metaforen en verhaal

Tweedaagse cursus

Doelgroep

Maatschappelijk werkers, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, (GZ-)psychologen, orthopedagogen, psychotherapeuten en psychiaters en andere hulpverleners die werkzaam zijn met kinderen, volwassenen en ouderen.

Inhoud

Wat is de rol van taal in de hulpverlening? Op wat voor manieren kun je metaforen en beeldend taalgebruik adequaat inzetten in de behandeling?

In deze cursus komen onder meer tekstanalyse en het maken van verhalen als onderdeel van de behandeling aan bod. De deelnemers oefenen intensief, als in een echte werkplaats. Aan de hand van filmfragmenten krijgt men handvatten om zorgvuldig aan te sluiten bij het wereldbeeld, het taaldomein en het woordgebruik van de cliënt. Ook wordt aandacht besteedt worden aan de plaats van het lichaam in een behandeling: de narrativiteit van het lichaam.

Lees meer

Depressie en suïcidaliteit bij adolescenten (12-24 jaar)
Diagnostiek en behandeling

Tweedaagse cursus

Doelgroep

Klinisch psychologen, K en J psychologen, orthopedagogen, psychotherapeuten,
gedragstherapeuten, relatie- en gezinstherapeuten, kinderpsychiaters, huisartsen, schoolpsychologen.

Doel

Depressieve klachten, suïcidaliteit en zelfdestructief gedrag vormen een groot probleem voor hulpverleners in de GGZ, de jeugdzorg en het onderwijsveld. Deze cursus helpt u deze problematiek beter te begrijpen, aan te kunnen, en te behandelen, vanuit de combinatie van psychiatrische diagnostiek en behandeling, gedragstherapie en gezinstherapeutische interventies.

 

 

Lees meer

 

45