06 12 30 84 57 info@inekerood.nl

Handboek ‘suïcidaal gedrag bij jongeren’

Maart 2016 komt het boek “Handboek suïcidaal gedrag bij jongeren” uit. Jan Meerdinksveldboom schrijft als eerste auteur samen met Ad Kerkhof en Ineke Rood aan een boek waar in de hulpverlening aan suïcidale jongeren en hun gezinnen wordt belicht. Dit “Handboek...

Jongeren en suïcide

Dit najaar en volgend voorjaar 2016 zullen er in samenwerking met Ad Kerkhof en Jan Meerdinkveldboom, kinder- en jeugdpsychiater en systeemtherapeut, meerdere publicaties verschijnen waarbij de behandeling van suïcidaal gedrag bij jongeren centraal staat. Het manuscript,...

Start basiscursus Systeemtherapie

In september j.l. zijn bij de RINO Noord Holland weer 16 cursisten gestart met mijn basiscursus inleiding systeemtherapie. En ook aan de verdieping nemen weer 16 cursisten deel. Ondanks de bezuinigingen in de GGZ en de Jeugdzorg kiezen hulpverleners voor deze opleiding, omdat het...