06 12 30 84 57 info@inekerood.nl

Cursus diagnostiek en behandeling depressie en suïcidaliteit bij adolescenten (12-20 jaar)

Tweedaagse cursus die elk voor- en najaar wordt aangeboden bij RINO Depressieve klachten, suïcidaliteit en zelfdestructief gedrag van adolescenten vormen een groot probleem voor hulpverleners in de GGZ, de huisartsenzorg, de jeugdzorg en het onderwijsveld. Na afloop van deze...

Een systeemtherapeutische benadering bij suïcidaal gedrag van jongeren uit autochtone en niet westerse allochtone gezinnen

Publicatie Systeemtherapie jaargang 28, 2016 nr. 1 Door Ineke Rood en Jan Meerdinkveldboom In dit artikel wordt uiteengezet op welke wijze autochtone en niet- westerse allochtone jongeren en hun gezinnen het beste bejegend en behandeld kunnen worden bij suïcidaal gedrag van een...