06 12 30 84 57 info@inekerood.nl

De veerkracht van de therapeut

Interview met mij in het blad “Systeemtherapie” nr. 1 van 2017. In de rubriek “Professie en persoon” is het stuk over veerkracht en over mij geplaatst. Interview door Cathy Van Gorp. Interview lezen? Klik hier.

9 maart, scholingsdag voor diëtisten

Thema : Systeem therapeutisch werken door de diëtist In het kader van de landelijke scholingsdag voor Diëtisten wordt er gedurende een middag stilgestaan bij de invloed van het systeem op het eetgedrag van patiënten met een psychiatrische diagnose. Anneke van Hellemond en ik gaan...
Geen pijn, geen angst, geen leven. Geschreven door Stanneke Lunter

Publicatie 30 maart 2017

In het afgelopen jaar heb ik geholpen met het schrijven van het boek “Geen pijn, geen angst, geen leven” Psychiater Stanneke Lunter schreef dit boek na de zelfdoding van haar zeventienjarige dochter Jitske. In deel een beschrijft ze als moeder het leven van Jitske, de...

Terugblik van de cursisten

Op 14 december 2016 vond de afsluiting van de eerste STW opleiding plaats. 13 cursisten konden met grote tevredenheid terug kijken op een succesvol leerjaar. Hieronder een terugblik van verschillende cursisten in de leeftijd van 30 tot 60 jaar en werkzaam binnen verschillende...

Symposium 30 maart 2017

Organisatie:   In de wolken De deelnemers krijgen informatie over suïcidaliteit bij jongeren, signaleringsmogelijkheden en inzicht in de manieren waarop suïcidale jongeren en jongeren die na zelfdoding achterblijven ondersteund kunnen worden. Het congres is een mix van...

Resultaat symposia en congressen

In het najaar van 2016 vonden er verschillende symposia of congressen plaats waarbij er veel aandacht was voor het Handboek Suïcidaal Gedrag bij Jongeren. Individuële- en gezinsbehandeling geschreven door Jan Meerdinkveldboom, Ad Kerkhof en mij. Een workshop door Jan...

Cursus diagnostiek en behandeling depressie en suïcidaliteit bij adolescenten (12-20 jaar)

Tweedaagse cursus die elk voor- en najaar wordt aangeboden bij RINO Depressieve klachten, suïcidaliteit en zelfdestructief gedrag van adolescenten vormen een groot probleem voor hulpverleners in de GGZ, de huisartsenzorg, de jeugdzorg en het onderwijsveld. Na afloop van deze...

Een systeemtherapeutische benadering bij suïcidaal gedrag van jongeren uit autochtone en niet westerse allochtone gezinnen

Publicatie Systeemtherapie jaargang 28, 2016 nr. 1 Door Ineke Rood en Jan Meerdinkveldboom In dit artikel wordt uiteengezet op welke wijze autochtone en niet- westerse allochtone jongeren en hun gezinnen het beste bejegend en behandeld kunnen worden bij suïcidaal gedrag van een...

Start basisopleiding systeemtherapie najaar 2016

In september a.s. start ik bij de RINO Noord Holland samen met de vertrouwde gastdocenten weer met de basisopleiding: systeemtheoretische psychotherapie en dan met name met de inleiding en verdieping. Je wordt tot deze opleiding toegelaten als je minimal een afgeronde...

Symbolische afsluiting verdieping begin 2016

Een ervaring beschreven door Madelon, cursist Verdieping Systeemtherapie 2016. Ritueel als symbolische afsluiting Een spons heb ik gekozen als symbool om uit te drukken wat ik geleerd heb van deze cursus. En niet zomaar een spons, maar 1 die zeker 40 jaar geleden is opgedoken...
12