06 12 30 84 57 info@inekerood.nl

9 maart, scholingsdag voor diëtisten

Thema : Systeem therapeutisch werken door de diëtist In het kader van de landelijke scholingsdag voor Diëtisten wordt er gedurende een middag stilgestaan bij de invloed van het systeem op het eetgedrag van patiënten met een psychiatrische diagnose. Anneke van Hellemond en ik gaan...

Start basisopleiding systeemtherapie najaar 2016

In september a.s. start ik bij de RINO Noord Holland samen met de vertrouwde gastdocenten weer met de basisopleiding: systeemtheoretische psychotherapie en dan met name met de inleiding en verdieping. Je wordt tot deze opleiding toegelaten als je minimal een afgeronde...

Symbolische afsluiting verdieping begin 2016

Een ervaring beschreven door Madelon, cursist Verdieping Systeemtherapie 2016. Ritueel als symbolische afsluiting Een spons heb ik gekozen als symbool om uit te drukken wat ik geleerd heb van deze cursus. En niet zomaar een spons, maar 1 die zeker 40 jaar geleden is opgedoken...

Start basiscursus Systeemtherapie

In september j.l. zijn bij de RINO Noord Holland weer 16 cursisten gestart met mijn basiscursus inleiding systeemtherapie. En ook aan de verdieping nemen weer 16 cursisten deel. Ondanks de bezuinigingen in de GGZ en de Jeugdzorg kiezen hulpverleners voor deze opleiding, omdat het...