06 12 30 84 57 info@inekerood.nl
Geen pijn, geen angst, geen leven. Geschreven door Stanneke Lunter

Publicatie 30 maart 2017

In het afgelopen jaar heb ik geholpen met het schrijven van het boek “Geen pijn, geen angst, geen leven” Psychiater Stanneke Lunter schreef dit boek na de zelfdoding van haar zeventienjarige dochter Jitske. In deel een beschrijft ze als moeder het leven van Jitske, de...

Symposium 30 maart 2017

Organisatie:   In de wolken De deelnemers krijgen informatie over suïcidaliteit bij jongeren, signaleringsmogelijkheden en inzicht in de manieren waarop suïcidale jongeren en jongeren die na zelfdoding achterblijven ondersteund kunnen worden. Het congres is een mix van...

Cursus diagnostiek en behandeling depressie en suïcidaliteit bij adolescenten (12-20 jaar)

Tweedaagse cursus die elk voor- en najaar wordt aangeboden bij RINO Depressieve klachten, suïcidaliteit en zelfdestructief gedrag van adolescenten vormen een groot probleem voor hulpverleners in de GGZ, de huisartsenzorg, de jeugdzorg en het onderwijsveld. Na afloop van deze...

Eerste publicatie in Tijdschrift voor Jeugdgezondheidszorg, december 2015

Trots ben ik op mijn eerste publicatie: ” Gezinsbehandeling van suïcidale jongeren: een casus ” in het JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg, December 2015, Volume 47, Issue 6, pp 123-123 Het JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg is een vakblad voor wie...

Handboek ‘suïcidaal gedrag bij jongeren’

Maart 2016 komt het boek “Handboek suïcidaal gedrag bij jongeren” uit. Jan Meerdinksveldboom schrijft als eerste auteur samen met Ad Kerkhof en Ineke Rood aan een boek waar in de hulpverlening aan suïcidale jongeren en hun gezinnen wordt belicht. Dit “Handboek...

Jongeren en suïcide

Dit najaar en volgend voorjaar 2016 zullen er in samenwerking met Ad Kerkhof en Jan Meerdinkveldboom, kinder- en jeugdpsychiater en systeemtherapeut, meerdere publicaties verschijnen waarbij de behandeling van suïcidaal gedrag bij jongeren centraal staat. Het manuscript,...