06 12 30 84 57 info@inekerood.nl

Training en Ondersteuning bij problemen in organisaties

Ben je vastgelopen in je werksituatie? Zijn er problemen in de samenwerking in het team? Twintig jaar ervaring binnen verschillende managementfuncties in de GGZ hebben mij veel ervaring en inzicht gegeven in samenwerkingsprocessen binnen organisaties. Daar waar de communicatie tot verwarring leidt, verwachtingen niet duidelijk zijn, interactieprocessen ziekmakend zijn gaat het niet goed. Dat kan het moment zijn waarop je afstand moet nemen en jouw situatie of de teamcultuur onder de loep moet nemen. Dit kan door een individueel coachingstraject of door een traject waar meerdere personen bij betrokken zijn.

BOBB : Betrekkingen Oplossingsgericht Behartigen en Borgen

BOBB: Individueel Leermodel

De systeemtheorie die de nadruk legt op het beschrijven van circulaire processen kan in verschillende sociale systemen worden toegepast. Als systeemdenker werk ik vanuit de visie dat er nooit een persoon de spanningen in jezelf of een team veroorzaakt, maar dat dit gebeurt in een bepaald tijdsperspectief,specifieke context en in wisselwerking met anderen. Het gaat daarbij om de volgende vragen:

  • Hoe ben ik gepositioneerd in de BETREKKINGEN en daarin vastgelopen
  • Vanuit welke waarden en veranderwensen zoeken we naar OPLOSSINGEN
  • Hoe BEHARTIG ik mijn veranderingen zodat ik mijn veranderingen kan BORGEN

BOBB: Team leermodel

De systeemtheorie die de nadruk legt op het beschrijven van circulaire processen kan in verschillende sociale systemen worden toegepast. Als systeemdenker werk ik vanuit de visie dat er nooit een persoon, zoals een teamlid of een leidinggevende de spanningen in een team veroorzaakt, maar dat dit gebeurt in een bepaald tijdsperspectief, de context en in wisselwerking met anderen. Het gaat daarbij om de volgende vragen:

  • Hoe zijn wij gepositioneerd in de Betrekkingen en daarin vastgelopen
  • Vanuit welke waarden en veranderwensen zoeken we naar Oplossingen
  • Hoe Behartigen we onze veranderingen zodat we deze veranderingen kunnen Borgen
Zijn er vragen, neem vrijblijvend contact op