06 12 30 84 57 info@inekerood.nl
Deskundig en persoonlijk betrokken
Een prettige mix

Lees meer

Breuken herstellen en

verbinden tot een nieuwe vorm
LEES MEER
NVRG erkenning

Opleider systeemtherapeut en systeemtherapeutisch werker

Supervisor en Leertherapeut

Opleidingen met of zonder erkenning NVRG

Ben je in opleiding tot systeemtherapeut en wil je lid worden van de Nederlandse Vereniging voor Relatie en Gezinstherapie. Bij mij kun je de verschillende onderdelen van dit opleidingstraject volgen. Ik ben opleider, supervisor en leertherapeut van de NVRG. Tevens ook leersupervisor in het opleidingstraject tot supervisor.
  • Basisopleiding
  • Specialisatie
  • Supervisie en leertherapie

Training en ondersteuning bij problemen in werksituaties

Ben je vastgelopen in je werksituatie. Zijn er problemen in de samenwerking in het team. 20 Jaar ervaring binnen verschilende managementfuncties in de GGZ hebben mij veel ervaring en inzicht gegeven in samenwerkingsprocessen binnen organisaties. Daar waar de communicatie tot verwarring leidt, verwachtingen niet duidelijk zijn, interactieprocessen ziekmakend zijn gaat het niet goed. Dat kan het moment zijn waarop je afstand moet nemen en jouw situatie onder de loep moet nemen. Dit kan door een individueel coachings traject of door een traject waar meerdere personen bij betrokken zijn

Individuele of relatie training bij problemen in privé situaties

Hoe komt het toch dat ik steeds tegen dezelfde problemen aanloop in relaties met anderen. Dat kan je partner zijn, een belangrijke vriend, je kinderen. Of dat wij als partners steeds weer vervallen in conflicten die we juist niet meer willen meemaken. Het brengt spanningen met zich mee en je voelt je daardoor niet prettig. De kinderen krijgen er last van. Het maakt je depressief of angstig, het geeft lichamelijke klachten of je ligt er wakker van. Ik noem dit aanbod leren in relaties: Het gaat hier om een aanbod van minimaal 3 en maximaal 10 sessies. Wat houdt dit dan in ?Ik neem op dit moment

Een liefdevol nieuwjaar

Hoe komt het toch dat ik steeds tegen dezelfde problemen aanloop in relaties met anderen. Dat kan je partner zijn, een belangrijke vriend, je kinderen. Of dat wij als partners steeds weer vervallen in conflicten die we juist niet meer willen meemaken. Het brengt spanningen met zich mee en je voelt je daardoor niet prettig. De kinderen krijgen er last van. Het maakt je depressief of angstig, het geeft lichamelijke klachten of je ligt er wakker van.
Ik noem dit aanbod leren in relaties: Het gaat hier om een aanbod van minimaal 3 en maximaal 10 sessies. Wat houdt dit dan in ?

Ik neem op dit moment

Handboek Suïcidaal gedrag bij jongeren

Op diverse congressen wordt aandacht geschonken aan dit handboek. Lees hierover meer op de projectpagina.

Start basiscursus Systeemtherapie

In september j.l. zijn bij de RINO Noord Holland weer 16 cursisten gestart met mijn basiscursus inleiding systeemtherapie. En ook aan de verdieping nemen weer 16 cursisten deel. Ondanks de bezuinigingen in de GGZ en de Jeugdzorg kiezen hulpverleners voor deze opleiding, omdat het...

Jongeren en suïcide

Dit najaar en volgend voorjaar 2016 zullen er in samenwerking met Ad Kerkhof en Jan Meerdinkveldboom, kinder- en jeugdpsychiater en systeemtherapeut, meerdere publicaties verschijnen waarbij de behandeling van suïcidaal gedrag bij jongeren centraal staat. Het manuscript,...

Handboek ‘suïcidaal gedrag bij jongeren’

Maart 2016 komt het boek “Handboek suïcidaal gedrag bij jongeren” uit. Jan Meerdinksveldboom schrijft als eerste auteur samen met Ad Kerkhof en Ineke Rood aan een boek waar in de hulpverlening aan suïcidale jongeren en hun gezinnen wordt belicht. Dit “Handboek...

Therapie voor multiculturele cliënten en hun gezinnen.

Bevolkingsgroepen met een andere dan de Nederlandse achtergrond zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving. Dat vraagt verbreding van de kennis en de methodieken, voor cliënten uit andere culturen en aandacht voor diversiteit. De behandeling van cliënten met een niet...