06 12 30 84 57 info@inekerood.nl

Opleiding tot systeemtherapeut of systeemtherapeutisch werker

Ik ben erkend opleider, supervisor en leertherapeut en van de Nederlands Vereniging voor Relatie en gezinstherapie. De NVRG heeft kwalitatief hoogwaardige opleidingsprogramma's samengesteld waarmee je NVRG-geregistreerd systeemtherapeut (ST) of NVRG-geregistreerd systeemtherapeutisch werker (STW) kunt worden. De NVRG is zelf geen opleidingsinstituut, maar werkt samen met door de NVRG erkende opleiders.

Voor meer informatie verwijs ik je naar de website www.nvrg.nl waarin de opleidingsreglementen worden beschreven.

Workshops Narratieve hulpverlening en Diagnostiek en behandeling depressie en suïcidaliteit bij adolescenten

In combinatie met collega's Prof. dr. Ad Kerkhof (VU Amsterdam), GZ-psycholoog, klinisch psycholoog en psychotherapeut en Drs. Jan Meerdinkveldboom, kinder- en jeugdpsychiater, psychotherapeut en systeemtherapeut geef ik workshops.

De workshop zijn bedoeld voor maatschappelijk werkers, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, (GZ-)psychologen, orthopedagogen, psychotherapeuten en psychiaters, relatie- en gezinstherapeuten, huisarten, schoolpsychologen en andere hulpverleners die te maken krijgen met deze specifieke problematiek.

Meer informatie tref je verder op deze pagina aan.

Waar kun je bij mij, welke opleidingsonderdelen volgen:

Basisopleiding Systeemtherapie

Ik start als hoofdopleider de Systeemtherapeut (ST) opleiding elk voor- of najaar met een Theoretische Technische Cursus (TTC-ST) van 132 uur bij de RINO NH Amsterdam. Deze opleiding is onderverdeeld in een inleidende en verdiepende cursus van beide 60 uur. Daarnaast kun je 12 uur wetenschapsmodule volgen. Het voordeel van deze opleiding is dat je niet verplicht bent de gehele opleidingsroute te volgen maar ook kunt kiezen voor alleen een inleidende module.

De volledige opleiding tot (ST) bestaat uit 212 uur TTC-ST bestaande uit een basismodule van 132 uur en twee specialistische modules van elk ten minste 40 uur plus drie supervisieseries en een leertherapie.

Specialisatie Systeemtherapie

Voor een specialisatie van de opleiding tot systeemtherapeut bied ik een 40 uur specialistische opleiding Systeem en Psychiatrie aan. Het is nog onbekend waar deze opleiding het TTC 40 Specialistische opleiding Systeem en Psychiatrie komende studiejaar wordt aangeboden.

Leertherapie

Omdat de professionele groei van de systeemtherapeut in opleiding onlosmakelijk is verbonden met jouw persoonlijke groei als mens is leertherapie een belangrijk en verplicht onderdeel van de opleiding tot systeemtherapeut. Als aankomend systeemtherapeut ontmoet je veel verschillende cliënten en systemen en in elk contact wordt er een appel gedaan op jou. Niet alleen in je rol als therapeut, maar je wordt ook geraakt in wie je zelf bent. Een vraag kan raken aan eigen ervaringen, herinneringen of actuele situaties die je nog bezig houden. Het is belangrijk dat je als therapeut je bewust bent van persoonlijke ervaringen die kunnen meespelen in hoe jij je beweegt in de relatie met de cliënt en het omringende systeem. In de leertherapie kun je stil staan bij deze ervaringen en kun je daar op reflecteren.

Opleiding tot Systeem Therapeutisch Werker

De opleiding tot systeemtherapeutisch werker gaat voorjaar 2016 van start bij de RINO Noord Holland. Erik van der Kraats, eveneens opleider van de NVRG en ik zijn de hoofdopleiders van deze nieuwe opleiding. Voor degenen die niet het gehele traject tot systeemtherapeut willen volgen maar wel systeemgericht willen kijken, denken en handelen is deze opleiding heel geschikt omdat hij in vele beroepen van toegevoegde waarde is.

Supervisie

Als supervisor geef ik systeemtherapeuten (in opleiding) een door de NVRG erkende supervisie. Supervisanten hebben minimaal 25 uur NVRG erkende theoretische basiscursus gevolgd om een erkende supervisie te krijgen. Zie hiervoor ook de richtlijnen van de NVRG.

Een supervisiereeks bij mij kan zowel individueel als in een groep plaats vinden.

Narratieve hulpverlening

Taal, metaforen en verhaal

Tweedaagse workshop.

Data en locatie in overleg.

Wat is de rol van taal in de hulpverlening? Op wat voor manieren kun je metaforen en beeldend taalgebruik adequaat inzetten in de behandeling?

Na afloop van de workshop is men zich bewust geworden van de meerwaarde van het aansluiten bij de taal van de cliënt. Men kent vaardigheden om in te voegen in en aan te sluiten bij het taaldomein, het woordgebruik en het wereldbeeld van de cliënt.

Depressie en suïcidaliteit bij adolescenten (12-24 jaar) diagnostiek en behandeling

Tweedaagse workshop

Deze workshop wordt 2 maal per jaar aangeboden via het RINO

Depressieve klachten, suïcidaliteit en zelfdestructief gedrag vormen een groot probleem voor hulpverleners in de GGZ, de jeugdzorg en het onderwijsveld.

Deze workshop helpt u deze problematiek beter te begrijpen, aan te kunnen, en te behandelen, vanuit de combinatie van psychiatrische diagnostiek en behandeling, gedragstherapie en gezinstherapeutische interventies.

Zijn er vragen, neem vrijblijvend contact op