06 12 30 84 57 info@inekerood.nl
Tegelpad
Visit Website: www.rino.nl

Gemiddeld sterven tussen de 50 en 60 jongeren per jaar aan zelfdoding en doen zo’n 3000 jongeren per jaar een poging. Vreselijk hoge aantallen, want behalve het lijden van de jongeren zelf trekken pogingen tot suïcide, of zij nu dodelijk aflopen of niet, een zware wissel op ouders, vrienden of school.

Behandeling suïcidaal gedrag bij jongeren

Sinds 2005 ben ik betrokken bij de training omgaan met depressiviteit en suicidaal gedrag bij jongeren. Deze training geef ik twee keer per jaar bij de RINO Noord Holland, (www.rinonoordholland.nl.) samen met Ad Kerkhof, klinisch psycholoog, psychotherapeut, en hoogleraar klinische psychologie, psychopathologie en suïcidepreventie aan de Vrije Universiteit. In zijn onderzoek vond hij dat mensen die aan zelfdoding denken, dat vaak op een dwangmatig repetitieve wijze doen. Zij herhalen hun gedachten aan zelfdoding vaak vele uren per dag, net zoals zij dat doen met hun sombere gedachten over zichzelf, hun relaties en hun toekomst.

Als sprake is van suïcidaal gedrag bij een jongere, dan blijken in de aanloop tot het suïcidale gedrag de gezinsrelaties van belang. Gehechtheid, onderlinge steun, communicatiestijl en omgang met conflicten zijn soms problematisch. Verlieservaringen, problemen van de ouders, huiselijk geweld en misbruik zijn factoren die kunnen samenhangen met suïcidaal gedrag in de adolescentie. De belangrijkste aanbeveling uit de Multidisciplinaire Richtlijn Diagnostiek en Behandeling van suïcidaal gedrag is dat de gezinscontext zoveel mogelijk betrokken moet worden bij de behandeling, ook als de jongere dit niet wil. Want niet alleen kennen ouders een emotionele betrokkenheid bij hun kind, zij zijn de gezagsdragers en dit brengt juridische verantwoordelijkheden met zich mee. In onze training ben ik degene die de cursisten ondersteunt bij deze soms ingewikkelde gespreksvoering met de familie.