06 12 30 84 57 info@inekerood.nl
Client: Collectief Transcultureel Therapeuten

Het CTT is een transculturele denktank, methodiekontwikkelaar, intervisiegroep en systeemtherapie praktijk. De leden zijn allen docent, trainer, supervisor en transcultureel therapeut en werken op vele fronten aan de interculturalisatie van de hulpverlening.

Collectief Transcultureel Therapeuten (CTT)

In de loop der tijd heb ik als witte Nederlandse hulpverlener veel geleerd over hulpverlening ofwel transculturele systeemtherapie aan cliënten uit niet Westerse culturen. Met name van mijn collega’s van het CTT Amsterdam, het Collectief van Transcultureel Therapeuten. Sinds 2000 werk ik met hen samen.

Het CTT is een transculturele denktank, methodiekontwikkelaar, intervisiegroep en systeemtherapie praktijk. De leden zijn allen docent, trainer, supervisor en transcultureel therapeut en werken op vele fronten aan de interculturalisatie van de hulpverlening. Het CTT Amsterdam bestaat sinds 1996 en heeft een eigen visie ontwikkeld op interculturele hulpverlening.

Ook dit studiejaar 2015-2016 word ik weer geïnspireerd door deze collega’s systeemtherapeuten van het CTT te Amsterdam. Met name Nel Jessurun, Fariba Rmaty, Kitlyn Tjin A Djie en Urmy Macnack zijn weer vertrouwde gastdocenten in de lessen op de RINO.

Ik stel deze collega’s graag even voor:

Schermafbeelding 2015-10-11 om 16.42.25

Cornelia (Nel) M. Jessurun
Nel Jessurun is geboren in Paramaribo op 29 september 1941. Ze is de jongste dochter (een broer, een zus) van een blanke moeder en een Creoolse vader.

Ze is moeder van drie kinderen (jongen, jongen, meisje) en sinds 1962 getrouwd met een man, geboren in het voormalige Nederlands Oost Indië, met blanke en Indonesische/ Chinese voorouders. Ze heeft twee kleinkinderen (jongen, meisje)

 

Nel Jessurun werkte ruim 27 jaar in dienstverband met individuen, gezinnen en groepen uit kansarme en migrantgroeperingen. Belangrijkste aandachtspunt daarin was de jeugdhulpverlening.

Ze is actief lid van diverse platformen die zich met multiculturele vraagstukken bezighouden, medeoprichter van het Collectief van Transculturele Therapeuten, en lid van het IGGZ (Interculturele Geestelijke Gezondheidszorg). Haar expertise wordt gebruikt in diverse samenwerkingsverbanden met multiculturele instellingen (Moira CTT en MIKADO).

In haar privé praktijk geeft zij supervisie en behandelt zij individuen, echtparen en gezinnen, veelal van andere of gemengde culturen en verzorgt (psycho)therapieopleidingen, workshops en trainingen met als doel het multiculturaliseren en anderszins diverser maken (sociale klasse en geslacht) van de hulpverlening en met name in de jeugdhulpverlening.

Publicaties:

Van haar hand verschenen vele artikelen over (de methodische kanten van) etniciteit en hulpverlening waaronder

  • het bekroonde artikel Omgaan met verschillen (Tijdschrift voor Systeemtherapie 2, 1990, 126-143)
  • het boek Transculturele Vaardigheden
  • Hoe meer verschillen, hoe meer vreugd (Kinder en Jeugdpsychotherapie 31(1) 2004, 55-76).

 

Boek Nel Jessurun Transculturele vaardigheden voor therapeuten
Een systeemtheoretisch behandelmodel
Door Nel Jessurun

www.coutinho.nl

 

 

 

 

 

Beschrijving:

Een systeemtheoretisch behandelmodel Wat bedoelen we precies met “gezond” en “normaal”? In een maatschappij die steeds diverser wordt, kunnen therapeuten niet meer uitgaan van één mensbeeld en één opvatting over psychische gezondheid. Zij zullen hun kennis en kunde een bredere basis moeten geven en gevoeliger moeten worden voor de diversiteit van hun cliënten. Transculturele vaardigheden voor therapeuten is een leidraad bij dit proces.

De auteur gaat uit van de methoden en technieken van de systeem- en communicatietheorie en vult deze aan met concepten uit de antropologie. Zo ontstaat een systeemtheoretisch behandelmodel waarin het diversiteitsaspect daadwerkelijk handen en voeten krijgt.

Zowel in het boek als op de bijbehorende website wordt de theorie ondersteund door een groot aantal oefeningen en opdrachten die individueel, met collega’s of met het cliëntsysteem uitgevoerd kunnen worden.

Voor de website, zie www.coutinho.nl/jessurun

Voor wie:

Dit boek is bedoeld voor (aankomend) (gezins)therapeuten, maatschappelijk werkers, sociaal-verpleegkundigen en artsen. Daarnaast is het geschikt voor een ieder die zijn culturele competentie door middel van het systeemdenken wil vergroten.

 

Fariba RhmatyFariba Rhmaty

kleindochter van een Khan uit Azerbajian
Geboren: 29 april 1960 Myaneh, Iran In de Iraanse provincie Azarbajian geboren en in Teheran grootgebracht, wat voor een tweetalige opvoeding heeft gezorgd: Perzisch enAzari (Azerbajian). Azerbajian is een prachtig berggebied nabij de Kaspische zee. De afkomst van mijn ouders en grootouders heeft een stempel gedrukt op mijn jeugd.

 

 

Fariba is medeoprichter en voorzitter van de Expertise centrum Transculturele Therapie( mei 2014), een GGZ instelling die gespecialiseerd is in Transculturele Therapieën en onderzoeken.

Zij heeft een eigen praktijk waar zij individuen, echtparen(bi-cultureel) en gezinnen behandelt. Zij is gespecialiseerd in trauma behandelingen, vooral met vluchtelingen en de behandeling van kinderen en jongeren.

Publicaties:

  • Traumaverwerking met vluchtelingen, 2011, een transculturele systeembenadering. Van Gorcum, Assen. ISBN: 978 90 232 4649 7
  • Migratie. Systeemtherapie bij translocatie. Handboek systeemtherapie. Samen met Jessurun.N (2014)
  • Omgaan met culturele verschillen in: Beunderman, R., Savenije, A., Mattheijer, M. & Willems, P. (Red.). Meer kleur in de Jeugd-GGz. Assen: Koninklijke van Gorkum, pp. 148-152.
  • Traumaverwerking met vluchtelingen, 2011, een transculturele systeembenadering.

 

Traumaverwerking met vluchtelingen boek

Traumaverwerking met vluchtelingen
Een transculturele systeembenadering
ISBN: 978 90 232 4649 7

 

 

 

 

 

 

Kitlyn Tjin A Djie Kitlyn Tjin A Djie

Kitlyn Tjin A Djie werd in 1953 geboren in Paramaribo, als vierde van zes dochters, bij een vader en een moeder die met hun voorouders wortelden in Duitsland, Portugal, Afrika, China, Indo-China en Frans Guyana. Ze is getrouwd met een Nederlandse man met een Indisch koloniale achtergrond.
Samen hebben ze twee zoons en vijf kleinkinderen.

 

 

 

Kitlyn Tjin A Djie, transcultureel systeemtherapeut, heeft van haar familiegeschiedenis haar beroep gemaakt en ontwikkelde daartoe het model Beschermjassen. ‘Beschermjassen’ betekent bescherming bieden door mensen of groepen in te bedden in hun krachtbronnen. Veiligheid en warmte bieden, mensen omhullen in het oude vertrouwde; daarmee bestrijd je uitsluiting en creëer je verbinding.

Het model Beschermjassen bestaat uit een aantal theoretische concepten en praktische instrumenten die je helpen om deze veiligheid en verbinding te realiseren.

Publicaties:

Kitlyn schreef drie boeken, samen met Irene Zwaan:

  • Beschermjassen, transculturele hulp aan families Assen: van Gorcum, 2007
  • Managen van Diversiteit op de werkvloer Assen: van Gorcum, 2010
  • De Familieziel, hoe je geschiedenis je kan helpen op je levenspad Amsterdam: Prometheus, 2013

Voor meer informatie en een overzicht van al haar publicaties, ga naar www.beschermjassen.nl

 

boek beschermjassenBeschermjassen
Transculturele hulp aan families
Auteurs Kitlyn Tjin A Djie en Irene Zwaan
jaar 2013, druk 4

ISBN 9789023251224

www.vangorcum.nl

 

 

 

Schermafbeelding 2015-10-12 om 17.25.50Urmy Diana Macnack

Urmy Macnack is geboren op 16 juli 1952 in Suriname. Zij is het derde kind uit een gezin van 7 kinderen (drie dochters en 4 zonen). Haar beide ouders zijn Afro-Surinaams en afkomstig uit het district Para. Ze heeft tot 1988 samengewoond met de vader van haar dochter (geb. 1980) en is sinds 1972 woonachtig in Nederland