06 12 30 84 57 info@inekerood.nl

In 2019 herziening van het in maart 2016 op de markt gekomen “Handboek suïcidaal gedrag bij jongeren”. Jan Meerdinkveldboom schreef als eerste auteur samen met Ad Kerkhof en mij aan dit boek waarin de hulpverlening aan suïcidale jongeren en hun gezinnen wordt belicht.
Het Handboek beschrijft een individuele en gezinsbenadering.

Er wordt uitvoerig uiteengezet waarom en hoe deze jongeren en hun gezinnen behandeld moeten worden.

Gemiddeld sterven tussen de 50 en 60 jongeren per jaar aan zelfdoding en doen zo’n 3000 jongeren per jaar een poging. Vreselijk hoge aantallen, want behalve het lijden van de jongeren zelf trekken pogingen tot suïcide, of zij nu dodelijk aflopen of niet, een zware wissel op ouders, vrienden of school.

In het volledige artikel kun je lezen over diverse activiteiten naar aanleiding van dit handboek.

Handboek suïcidaal gedrag bij jongeren

In 2019 herziening van het in maart 2016 op de markt gekomen Handboek suïcidaal gedrag bij jongeren. Jan Meerdinkveldboom schreef als eerste auteur samen met Ad Kerkhof en mij aan dit boek waarin de hulpverlening aan suïcidale jongeren en hun gezinnen wordt belicht.
Het Handboek beschrijft een individuele en gezinsbenadering.

In de herziene editie van 2019 gaan de auteurs uitgebreider in op specifieke groepen jongeren, namelijk die met autisme, jongeren uit de LHTBI-gemeenschap en minderbegaafde jongeren. Tevens is er aandacht voor de lastige diagnostiek van depressies op jonge leeftijd, de psychotherapie van suïcidale jongeren en de opvang na een suïcidepoging.

Er wordt uitvoerig uiteengezet waarom en hoe deze jongeren en hun gezinnen behandeld moeten worden. Daarbij steunt het boek op twee belangrijke pijlers:

  • jongeren zijn geen volwassenen en
  • hun gezinnen spelen (nog) hoofdrollen in hun levens.

Juist dat laatste biedt een grote kans om de hulp te laten slagen.

Gemiddeld sterven ieder jaar tussen de vijftig en zestig jongeren per jaar door zelfdoding en doen zo’n drieduizend jongeren een poging. Gruwelijke aantallen, want behalve het lijden van de jongeren zelf, trekken pogingen tot suïcide, of ze nu dodelijk aflopen of niet, een zware wissel op ouders, vrienden, schoolgenoten en leraren.

In dit boek wordt uiteengezet waarom en vooral en hoe deze jongeren en hun gezinnen behandeld moeten worden. Een toegankelijk praktijkboek waarin elk aspect van suïcidaal gedrag van jongeren aan bod komt. Inclusief richtlijnen, overzichten, behandelinstructies en aanbevelingen waarmee de behandeling kan worden vorm gegeven.

De drie belangrijkste uitgangspunten daarbij zijn resp. de systemische visie op de hulpverlening aan jongeren, de Multidisciplinaire Richtlijn Diagnostiek en Behandeling Suïcidaal gedrag (van Hemert e.a. 2012) en de noodzaak om de hulp te laten uitvoeren door ter zake kundige hulpverleners. Een heldere en consistente visie op de jongere en hun gezin is onontbeerlijk om de hulp succesvol te laten zijn.

Jan Meerdinkveldboom is werkzaam geweest als jeugdpsychiater-systeemtherapeut bij de adolescentenkliniek van Pro Persona in Tiel. Nu is hij consulent voor suïcideproblematiek van jongeren en hun gezinnen. Regelmatig publiceert het tijdschrift Systeemtherapie artikelen van hem.

Ad Kerkhof is klinisch psycholoog (BIG), hoogleraar klinische psychologie, psychopathologie en suïcidepreventie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, faculteit Psychologie en Pedagogiek, afdeling klinische psychologie.

De herziene editie is te koop bij Boompsychologie.nl
ISBN ISBN 9789024402861

 

Boekbesprekingen

Inmiddels zijn de eerste recensies binnen:

  1. De Jonge Psychiater, 12-04-2016
    Door Mori van den Bergh. Het Handboek suïcidaal gedrag bij jongeren is een welkome ‘geïllustreerde’ uitwerking van de wat drogere richtlijn suïcidaal gedrag, die de basis vormt van dit handboek. In een vlotte en toegankelijke stijl worden verschillende facetten van het werken met suïcidale jongeren besproken.
    De combinatie van casuïstiek, systeemtheoretische overwegingen en het uitwerken van jeugdspecifieke zaken rondom suïcidaliteit, maakt het boek voor iedere professional (op verschillende manieren) onderhoudend en informatief en is wat mij betreft een aanrader.  Lees de hele recensie

 

 

Activiteiten naar aanleiding van dit handboek

Lezingen:

Handboek suicidaal gedrag bij jongeren

Handboek voor een effectieve hulpverlening

Suïcide jongeren in niet Nederlandse gezinnen

Suïcide jongeren in niet Nederlandse gezinnen

Suïcide jongeren, cijfers en achtergronden. Lezing Ad Kerkhof

Suïcide voorkomen, cijfers en achtergronden

 

Workshops:

Suicidepreventie op scholen

Preventie suïcide op scholen

Het onzegbare bespreekbaar maken. Doorvragen.

Het onzegbare bespreekbaar maken. De kracht van het doorvragen.

Suïcide opvang nabestaanden

Opvang nabestaanden na suïcide

 

Familierelaties. Het onzegbare bespreekbaar maken.

Het onzegbare bespreekbaar maken. Tekenen familierelaties

Suïcide risicofactoren

Risicofactoren suïcide

 

Films

Waarschuwing: het zijn indringende films. Ik raad je daarom aan om ze met iemand samen te bekijken.

Multiple Suïcides Golden Gate Bridge

Multiple suïcides Golden Gate Bridge

Man who survived suïcide attempt at Golden Gate Bridge

Man who survived suïcide attempt at Golden Gate Bridge

 

Ingrid Kamerling studeerde psychologie in Groningen en Amsterdam, deed een masteropleiding journalistiek en media in Amsterdam en volgde AKV | St. Joost. Haar korte documentaire “In het hoofd van mijn zusje” gaat dit jaar in première op het Nederlands Film Festival.   Interview met Ingrid.

In het hoofd van mijn zusje

In het hoofd van mijn zusje

Je kunt de film in deze filmhuizen gaan bekijken.

 

Agenda:

Diverse activiteiten naar aanleiding van het handboek.

30 oktober 2019

Suïcide preventie conferentie. Het moet en het kan beter!
Organisatie door RINO Amsterdam in samenwerking met de auteurs van het handboek.

Meer informatie in deze brochure

5 t/m 7 april 2017

Psychiatercongres
Organisatie door Nederlandse vereniging voor psychiatrie

Veerkracht in gezinnen: bij suïcidaal gedrag van jongeren en na een suïcide.
Hoe herneem jij jezelf als je suïcidaal bent, of als je kind suïcidaal is. Hoe moet je verder na een geslaagde suïcide.  Hierover zal in de vorm van lezingen en of workshops bij stil worden gestaan.

Meer informatie over dit congres volgt in januari op de website van de organisator.

30 maart 2017

Congres. Door de dood gegrepen. Jongeren, suïcide en veerkracht.
Organisatie door www.in-de-wolken.nl.

15 december 2016

Ter gelegenheid van de lancering van het boek Suïcidaal gedrag bij jongeren – een individuele- en gezins-benadering organiseert de RINO (i.s.m. Boom uitgevers) de studiedag Suïcidaal gedrag bij Jongeren.

Tijdens de studiedag worden er verschillende workshops en lezingen verzorgd door de auteurs. Alle deelnemers van de studiedag ontvangen het boek ‘Suïcidaal gedrag bij jongeren – een individuele- en gezins-benadering’ en aan het einde van het programma is er gelegenheid voor een drankje met de auteurs.

Het gehele programma en de inhoud van de lezingen en workshops vind je hier.

23 november 2016

Congres Behandeling van suïcidaal gedrag in de praktijk van de GGZ .
Tijdens dit congres wordt het boek Behandeling van suïcidaal gedrag in de praktijk van de GGZ onder redactie van Ad Kerkhof en Bert van Luyn gepresenteerd.
In het middagprogramma verzorgen Ineke Rood en Jan Meerdinkveldboom een workshop over Suïcidaliteit bij jongeren.

Meer informatie is te vinden op de website van het congres

16 september 2016

Het NVRG congres 2016 “insluiting en uitsluiting” in het voormalige zendstation Radio Kootwijk in Radio Kootwijk
Sluit jezelf niet buiten en kom!

Workshop door Ineke Rood en Jan Meerdinkveldboom
In deze workshop presenteren we systeemtherapeutische onderdelen van het in maart j.l. verschenen Handboek Suïcidaal gedrag bij jongeren: individuele en gezinsbehandeling.
We onderzoeken de goede vragen tijdens een systeemdiagnostisch proces, waardoor in samenspraak met elkaar de onderliggende problemen verwoord kunnen worden. Daarna kunnen verbindingen hersteld of gerepareerd en kan weer toekomstperspectief gecreëerd worden. Zo sluiten gezinsleden die elkaar waren gaan vermijden, elkaar weer in.
We laten ons daarbij graag inspireren door de vragen en aanvullingen van de workshopdeelnemers en dagen elkaar daarbij uit om dat wat zo moeizaam besproken kan worden in gezinnen bespreekbaar te maken.