06 12 30 84 57 info@inekerood.nl

individueel, in partner relatie of gezinsgesprekken

Ik begeleid jongeren, volwassen, partners en gezinnen die een behandeling zoeken. Het kan hierbij om zeer uiteenlopende klachten gaan. Klachten hebben soms te maken met het verleden, pijnlijke gebeurtenissen die men maar niet achter zich kan laten. Maar ook in het gewone dagelijkse leven van nu kunnen zich situaties voordoen die te veel zijn en waar gesprekken nodig zijn, die ruimte kunnen geven om toekomstperspectief te maken. Dikwijls staan de problemen niet op zichzelf maar hebben ze te maken met de situatie waarin iemand leeft en met de wijze waarop de klacht een onderdeel is van een vast patroon, in wisselwerking met anderen.

Individueel

Het is mogelijk om aan een individueel probleem te werken, waarbij de individuele klachten in een breder kader worden onderzocht. Ik gebruik verschillende instrumenten om dit in kaart te brengen. Het kan gaan om somberheid, rouw, angst of slapeloosheid.

Partnerrelatie

Zo kan het ook zijn dat er zorgen bestaan over de partnerrelatie, of er zijn heftige partner relatie conflicten. Er is te veel afstand ontstaan en te weinig verbondenheid, er is sprake van steeds terugkomende ruzies of je leeft min of meer langs elkaar heen, een van de partners is vreemd gegaan, hoe dan ook het lijkt niet meer mogelijk je opnieuw te verbinden en een meer stabiele en vertrouwensvolle relatie op te bouwen.

Gezin

Er kunnen in het gezin problemen zijn in de omgang met elkaar , verschillen lijken onoverbrugbaar en men dreigt elkaar te verliezen. Ook kunnen er zorgen zijn over de depressieve gevoelens of angsten van een van de gezinsleden. Of er kan niet goed meer gesproken worden over de verwachtingen die je hebt van elkaar. Gevoelens worden niet goed gedeeld waardoor er ook minder goed kan worden afgestemd op elkaar.

Oriënterend gesprek

Via deze site kunt u zich aanmelden voor een oriënterend gesprek en dit zal in eerste instantie telefonisch plaatsvinden. Er wordt dan een inschatting gemaakt van de klachten en of u bij mij op de goede plek bent, vervolgens kan er een intakegesprek plaatsvinden, waarna we samen afspraken maken over de vervolggesprekken en behandeling.

In al deze situaties is de balans verstoord en de stress groter dan goed is. In individuele, in partner relatie of gezinsgesprekken onderzoeken we samen hoe er meer rust kan komen en er weer perspectief kan worden gemaakt en er een nieuw evenwicht kan worden gevonden. Daarvoor is het vaak belangrijk om degene met wordt samengeleefd te betrekken bij de behandeling, zodat vaste relatiepatronen doorbroken kunnen worden. Afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek, wordt in onderling overleg besloten of belangrijke anderen, die mede van invloed zijn op de klachten, worden betrokken.