06 12 30 84 57 info@inekerood.nl

Aanmelden

Via deze site kunt u zich aanmelden voor een oriënterend gesprek en dit zal in eerste instantie telefonisch plaatsvinden. Er wordt dan een inschatting gemaakt van de klachten en of u bij mij op de goede plek bent, vervolgens kan er een intakegesprek plaatsvinden, waarna we samen afspraken maken over de vervolggesprekken en behandeling.

In de gesprekken wordt altijd stilgestaan bij wat de problemen zijn en hoe deze zich voor een individu, een echtpaar of gezin, dus voor ieder ontwikkeld hebben. In samenhang met de persoonlijke ontwikkeling. Hoe problemen van invloed zijn op het leven van diegene, het paar of gezin dat aangemeld is. We staan stil bij de effecten van deze problemen en wat deze doen met het gevoel van een goed en betrouwbaar toekomstperspectief. Tenslotte kijken we wat er nodig is om de gewenste veranderingen te bereiken waarbij we ook zoeken naar belangrijke steunbronnen, zodat je niet alleen staat. En waar mogelijk samen met anderen weer perspectief op de toekomst kunt ontwikkelen.

AANMELDEN ORIËNTEREND GESPREK