06 12 30 84 57 info@inekerood.nl

Cursus diagnostiek en behandeling depressie en suïcidaliteit bij adolescenten (12-20 jaar)

Tweedaagse cursus die elk voor- en najaar wordt aangeboden bij RINO Depressieve klachten, suïcidaliteit en zelfdestructief gedrag van adolescenten vormen een groot probleem voor hulpverleners in de GGZ, de huisartsenzorg, de jeugdzorg en het onderwijsveld. Na afloop van deze...

Een systeemtherapeutische benadering bij suïcidaal gedrag van jongeren uit autochtone en niet westerse allochtone gezinnen

Publicatie Systeemtherapie jaargang 28, 2016 nr. 1 Door Ineke Rood en Jan Meerdinkveldboom In dit artikel wordt uiteengezet op welke wijze autochtone en niet- westerse allochtone jongeren en hun gezinnen het beste bejegend en behandeld kunnen worden bij suïcidaal gedrag van een...

Eerste publicatie in Tijdschrift voor Jeugdgezondheidszorg, december 2015

Trots ben ik op mijn eerste publicatie: ” Gezinsbehandeling van suïcidale jongeren: een casus ” in het JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg, December 2015, Volume 47, Issue 6, pp 123-123 Het JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg is een vakblad voor wie...

Handboek ‘suïcidaal gedrag bij jongeren’

Maart 2016 komt het boek “Handboek suïcidaal gedrag bij jongeren” uit. Jan Meerdinksveldboom schrijft als eerste auteur samen met Ad Kerkhof en Ineke Rood aan een boek waar in de hulpverlening aan suïcidale jongeren en hun gezinnen wordt belicht. Dit “Handboek...

Jongeren en suïcide

Dit najaar en volgend voorjaar 2016 zullen er in samenwerking met Ad Kerkhof en Jan Meerdinkveldboom, kinder- en jeugdpsychiater en systeemtherapeut, meerdere publicaties verschijnen waarbij de behandeling van suïcidaal gedrag bij jongeren centraal staat. Het manuscript,...