06 12 30 84 57 info@inekerood.nl

Een systeemtherapeutische benadering bij suïcidaal gedrag van jongeren uit autochtone en niet westerse allochtone gezinnen

Publicatie Systeemtherapie jaargang 28, 2016 nr. 1 Door Ineke Rood en Jan Meerdinkveldboom In dit artikel wordt uiteengezet op welke wijze autochtone en niet- westerse allochtone jongeren en hun gezinnen het beste bejegend en behandeld kunnen worden bij suïcidaal gedrag van een...

Start basisopleiding systeemtherapie najaar 2016

In september a.s. start ik bij de RINO Noord Holland samen met de vertrouwde gastdocenten weer met de basisopleiding: systeemtheoretische psychotherapie en dan met name met de inleiding en verdieping. Je wordt tot deze opleiding toegelaten als je minimal een afgeronde...

Symbolische afsluiting verdieping begin 2016

Een ervaring beschreven door Madelon, cursist Verdieping Systeemtherapie 2016. Ritueel als symbolische afsluiting Een spons heb ik gekozen als symbool om uit te drukken wat ik geleerd heb van deze cursus. En niet zomaar een spons, maar 1 die zeker 40 jaar geleden is opgedoken...

Start basiscursus verdieping systeemtherapie in februari 2016

In februari a.s. start ik bij de RINO Noord Holland weer met mijn basiscursus verdieping systeemtherapie. Ondanks de bezuinigingen in de GGZ en de Jeugdzorg kiezen hulpverleners voor deze opleiding, omdat het hen zoveel steun biedt bij de ingewikkelde zorg voor kinderen en hun...

Start basiscursus Systeemtherapie

In september j.l. zijn bij de RINO Noord Holland weer 16 cursisten gestart met mijn basiscursus inleiding systeemtherapie. En ook aan de verdieping nemen weer 16 cursisten deel. Ondanks de bezuinigingen in de GGZ en de Jeugdzorg kiezen hulpverleners voor deze opleiding, omdat het...