06 12 30 84 57 info@inekerood.nl

Veerkracht opnieuw bezien

In dit artikel beschouw ik het concept "Veerkracht" en plaats ik het in de context van familieveerkracht.

Systeemtherapeutische benadering bij suïcidaal gedrag van jongeren

Uiteenzetting op welke wijze autochtone en niet- westerse allochtone jongeren en hun gezinnen het beste bejegend en behandeld kunnen worden bij suïcidaal gedrag van een jongere.